O NáS

Fujian Jinquan skupina, vyrůstal v 90 letech minulého století, silný než na začátku tohoto století, je projekt investice, metalurgie zařízení design, výroba, instalace a uvedení do provozu, výroba obecných zařízení, hutnictví inženýrství dodavatele pro vlastnosti integrované skupiny podniků. Skupina ústředí se nachází v jihovýchodní části pobřežního města provincie Fujian Fuzhou City, a nachází se vedle řeky Minjiang na úpatí hory Gushan, čistý vzduch, krásné scenérie. Členy skupiny jsou: Fuzhou Jinquan Metalurgical Machinery Equipment Co., Ltd., Fujian Tianfeng Machinery Co., Ltd., Fuzhou Zhongfu Water Meter Co. Ltd., Fujian Zhongjian QF Technology Co., Ltd.. Podnikání zahrnuje plánování, projektování, výrobu, instalaci a uvedení do provozu projektů válcování oceli; Průmyslová a civilní vodoměr výroba a prodej, výroba a prodej forem stavebních materiálů; Skupina má více než 1000 zaměstnanců, z nichž téměř sto odborných a technických pracovníků, pokrývá plochu celkem téměř 96000m2, roční výrobní kapacita více než 50000 tun zařízení. Je to naše země jižní těžké hutní stroje zařízení vyrábějící velké páteřní podniky. Za 30 let vývoje, pouze v projektu válcování oceli, jsme nashromáždili více než 700 domácích i zahraničních oceláren a dalších uživatelů válcování oceli, odlévání, hutnictví. Podporovat rozvoj čínských železářských a ocelářských podniků hraje pozitivní roli při podpoře. Našimi hlavními produkty jsou výroba výrobních zařízení pro válcování oceli a projektové služby na klíč. Které jsou zařízení z barů, ocelový pás, průřezové oceli, atd. Navrhujeme a vyrábíme výrobní linku podle aktuálních potřeb uživatelů, roční produkce z desítek tisíc tun na více než miliony tun; rychlost válcování od 5 m/s (nebo nižší) do 95 m/s; ovládací zařízení může být od ručního pomocného ovládání až po automatický provoz; celková investice do projektu v rozmezí od milionů RMB juanů na miliardy RMB juanů, plně splnit různé požadavky uživatelů. Vyrábíme také elektrický jízdní/řídicí systém a kontinuální licí stroj pro dlouhá ocelová válcovací zařízení. Po více než 30 letech boje jsme se vyvinuli a zesílili a pokročili s The Times. Tváří v tvář měnícím se tržním podmínkám se držíme dvou základních zásad kvality a důvěry zákazníků a dodržujeme tři úchopná zařízení technologických inovací, inovace managementu a efektivní poprodejní systém služeb, abychom mohli poskytovat prvotřídní produkty a kvalitní služby zákazníkům doma i v zahraničí.

zobrazit více

NOVINářSTVí

Kolik víte o povrchové svařování, aby se prodloužila životnost klíčových náhradních dílů válcových strojů dvou vysoce otevřitelných městských mlynů s spodním skrutkem v číně


Klasifikační norma válcovacích strojů a rozdíl mezi různými tlaky


Typy a stroje výrobní linky v válcovací továrně


Výrobní linka pro vysokorychlostní válcování


Kolik víte o povrchové svařování, aby se prodloužila životnost klíčových náhradních dílů válcových strojů dvou vysoce otevřitelných městských mlynů s spodním skrutkem v číně


Nejnovější pokroky v válcovnách pro metalurgické stroje: revoluce výrobního procesu

Objevte špičkový pokrok v válcovnách pro metalurgické stroje, které mění výrobní proces. Prozkoumat, jak tyto pokroky revolucionalizují průmysl, enhan

2023-09-19 zobrazit více

A guide to two high openable housing rolling mills in metallurgical machinery

Objevte přínosy a vlastnosti dvou vysoce otevřitelných válcovacích hmot v metalurgických strojích, které vám poskytují hlubší pochopení tohoto základního vybavení používaného v výrobcích

2023-09-17 zobrazit více

Volný válcový stůl: základní součást strojů pro výrobu drátových tyčí

Objevte klíčovou roli a technické aspekty volných stolů pro chlazení válců v oblasti hutnických strojů, konkrétně výroby drátových tyčí.

2023-08-27 zobrazit více

zobrazit více