2021-06-18

Moderní rozvoj výrobní linky valcovny pro ocelářské závody

Vývojový trend moderní výrobní linky valcovny pro ocelářské závody je postupný, automatizovaný a profesionální, s vysokou kvalitou produktu a nízkou spotřebou. Od 60. let 20. století výrobní linka válcovny ocelářských závodů provedla velký vývoj v plánování, výzkumu a výrobě, čímž se staly v pásech studené a teplé válcovny, válcovny s tlustými deskami, vysokorychlostní dráty, h-tvarové válcovny a průběžné trubkové válcovny stále funkčnější.